Analiza politike Da li je potrebno menjati Ustav Republike Srbije usled pristupanja Evropskoj uniji?

1346469589555ccbd944d12959829295_v4 big

Republika Srbija se nalazi u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Imajući u vidu da  države članice moraju da obezbede potpunu i pravilnu primenu pravnih tekovina Evropske unije na svojoj teritoriji od momenta pristupanja, javlja se potreba da i Ustav Republike Srbije bude izmenjen kako bi ova obaveza bila ispunjena.

Ustav Republike Srbije u članu 194 predviđa da je Ustav najviši pravni akt Republike Srbije.Potvrđeni međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava deo su pravnog poretka Republike Srbije. PotvrĎeni meĎunarodni ugovori ne smeju biti u suprotnosti sa Ustavom.

Ugovor o pristupanju Evropskoj uniji kao i obaveze koje proističu iz članstva moraju biti u skladu sa Ustavom Srbije kako bi Ugovor o pristupanju mogao biti ratifikovan i kako bi mogao stupiti na snagu. Sve ovo nije moguće ukoliko se ne promeni Ustav Republike Srbije, budući da je jasno da odreĎene obaveze koje će proizaći iz pristupanja EU nisu u skladu sa sadašnjim Ustavom. Budući da su obaveze poznate, jasno je da će Ustav morati da pretrpi izmene…

Analiza-politike_ustavne-izmene_if2908

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>