Blanko ostavke

Šta su poslanici, ministri, premijer još govorili na temu blanko ostavki i Ustava možete pronaći na sajtu otvoreniparlament.rs.

U raspravi učestvovali:

 

Aleksandar Martinović, Srpska radikalna stranka

Srpska radikalna stranka – SRS, (19.07.2011.), Govor u raspravi

Aleksandar-Martinović-175x130

Pitam vas, gospodine ministre, sada kada ukinete blanko ostavke, da li će vaši predsednici opština tamo gde je na vlasti DS, G17 plus ili ko zna koliko vas ima prestati da nameštaju tendere, da li više nećete da kradete, hoćete li opštinske lokale izdavati po tržišnoj ceni a ne po ceni koja je tri puta niža, hoće li vas ukidanje blanko ostavki konačno učiniti moralnijim ljudima nego što ste sada?

(….)

Vi kažete – političke stranke su do sada bile lagodne. Imale su blanko ostavke, mogle su da menjaju odbornike, poslanike kako su hteli. Prvo, to se nije dešavalo. Dakle, učestalost primene blanko ostavke je bila jako mala. Drugo, pa da su se političke stranke baš tako olako koristile blanko ostavkama, bile bi kažnjene na izborima.

 

 Nataša Jovanović, Srpska radikalna stranka

Srpska radikalna stranka – SRS, (19.07.2011.), Govor u raspravi

Nataša-Jovanović-2-175x130

Mi dolazimo u situaciju da je sada, posle odluke Ustavnog suda, koji po svim pravnim teoretičarima, onima koji se celog života bave ustavnim sistemom jedne, kakva Srbija nije, a treba da bude moderna, uređena, demokratska zemlja, treba da ima, u neku ruku, tu kontrolnu funkciju, odnosno da kao nezavisna grana vlasti radi svoj posao. Ali, Ustavni sud Republike Srbije je odlučio da nastupi kao politički sud, da po nalogu spolja, ukine blanko ostavke, da mandati pripadaju odbornicima i od kada se to desilo, nastao je jedan opšti haos u Srbiji.

 

Milica Radović , Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica

Demokratska stranka Srbije – DSS, (24.05.2011.), Govor u raspravi

Milica-Radović-175x130

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman o kome sada govorimo tiče se blanko ostavki. Blanko ostavke su ustanovljene i pojavile su se kao rešenje u jednom vremenskom periodu i da nismo uveli blanko ostavke tada, mi bismo legalizovali trgovinu mandatima i najočitiju političku korupciju.

 

Miloš Aligrudić, Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica

Demokratska stranka Srbije – DSS, (24.05.2011.), Govor u raspravi

Miloš-Aligrudić-2-175x130

Dakle, ovde se ne radi toliko o nekom konceptu, koliko se radi o spasavanju glave pred pritiskom koji nailazi. Tako ovaj zakon sadrži neverovatna čudna rešenja. Počev od onog rešenja koje govori o tzv. ukidanju blanko ostavki zakonom, koje su stipulisane Ustavom, a mi vrlo dobro znamo šta znače blanko ostavke, jer je to već narodni termin, da ne bi objašnjavali o čemu je tu reč, koje je apsolutno nemoguće, gde predlagač zakona pokušava da nas ubedi kako je to sve u skladu sa Ustavom i sve je divno, pozivajući se još na nekakve odluke Ustavnog suda koje se toga uopšte i ne tiču.

 

 Milica Vojić-Marković, Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica

Demokratska stranka Srbije – DSS, (24.05.2011.), Govor u raspravi

Milica-Vojić-Marković1-175x130

Inače, mi smo od nečeg što nije centralno pitanje ovog zakona izgleda napravili centralno pitanje. Centralno pitanje je što vi rušite Ustav, što blanko ostavke ukidate, one su ustavna kategorija, što ukidate 30% žena na listama, one su ustavna kategorija. O tome se radi.

 

Aleksandar Martinović, Srpska radikalna stranka

Srpska radikalna stranka – SRS, (12.05.2011.), Govor u raspravi

Aleksandar-Martinović-175x130

Što se tiče tih famoznih blanko ostavki, kažite mi po kom modelu ste oduzeli mandat gospodinu Ferzi Ćeloviću u oktobru 2008. godine, mesec dana nakon što je šef radne jedinice groblja obrazovao ovde svoju poslaničku grupu? Kažite mi, po kom sistemu je tom čoveku oduzet mandat? Po sistemu blanko ostavke. Kada je Srpska radikalna stranka podnela te famozne blanko ostavke, mada se to tako ne zove, nego je to sloboda narodnog poslanika da stavi svoj mandat na raspolaganje, onda blanko ostavke ne važe. U slučaju Ferze Ćelovića važe.

Kažite mi, u kom delu Ustava piše da Demokratska stranka ima pravo, sa svojim koalicionim partnerima, da u istim situacijama primenjuje različite aršine? Je lʼ ne važe blanko ostavke? Onda ne važe ni za koga. Ne mogu za neke da važe, a za neke da ne važe.

Kada postoji mogućnost da se okrnji vaša parlamentarna većina onda blanko ostavke važe, onda Administrativni odbor traje pet minuta. Kada SRS podnese te famozne blanko ostavke Administrativni odbor traje pet sati. Morao sam da ponesem ovoliko brdo knjiga iz ustavnog prava da bih dokazao gospodinu Nenadu Konstantinoviću da je SRS u pravu, i ništa mi nije vredelo.

 

Nebojša Ranđelović, Liberalno demokratska partija

Liberalno demokratska partija – LDP, (12.05.2011.), Govor u raspravi

Nebojša-Ranđelović-2-175x130

Da se osvrnem na famozne blanko ostavke. Naravno da smo protiv blanko ostavki, poslanici LDP-a su jedini u ovom parlamentu koji nisu potpisali blanko ostavke. Postavlja se pitanje, o kome verovatno niko nije razmišljao pet godina, jer se tu radi o potrebi promene Ustava, kako će se onda primenjivati član 102. Ustava? Ili će možda naš Ustavni sud proglasiti da je i sam Ustav neustavan?

Sam Ustavni sud je faktor nestabilnosti, faktor nesigurnosti u Srbiji. Da podsetim, kad nemački ustavni sud donosi neke odluke on daje rok od pet godina da se to primeni kako se ne bi prouzrokovale turbulencije u sistemu funkcionisanja države. Naš Ustavni sud za to nema niti sluha, niti smisla.

 

Ivan Andrić, Liberalno demokratska partija

Liberalno demokratska partija – LDP, (12.05.2011.), Govor u raspravi

Ivan-Andrić-2-175x130

Pet godina je ova skupština potpuno ignorisala činjenicu da ne može da uđe u Evropu sa zakonodavstvom koje je krnje po mnogim osnovama koje se tiču izbora i demokratskog sistema. Blanko ostavke su jedan od zakona, ali to i dalje nije sprečavalo vladajuću većinu da blanko ostavke ima i da iz te pozicije, imajući blanko ostavke, predlaže zakon koji im onemogućava da blanko ostavke postoje. Šta je bio problem do sada da ih javno spalite, to je bio jedan od priloga, i da na taj način bar simbolično pokažete da ste protiv toga?

 

Slobodan Samardžić, Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica

Demokratska stranka Srbije – DSS, (12.05.2011.), Govor u raspravi

Slobodan-Samardić-175x130

Znate, kada krenete za Brisel, kad sletite na aerodrom prvo vas dočeka policajac kome dajete pasoš a on vas pita da li je Srbija ukinula blanko ostavke. Onda uđete u taksi da odete do hotela, a taksista vas pita da li je Srbija ukinula blanko ostavke. Kada dođete na portirnicu hotela portir vas pita da li je Srbija ukinula blanko ostavke. To je tako važno pitanje. Najzad, sretnete u Evropskom parlamentu nekog parlamentarca koji govori srpski sa slovenačkim naglaskom i on vas pita da li je Srbija ukinula blanko ostavke. To tako deluje sa našeg stanovišta. Zapravo se tamo ništa ne događa.

 

Saša Janković, Zaštitnik Građana Republike Srbije

Saša-Janković-175x130

Pomenulo je više narodnih poslanika, ili mi je možda zamerilo što sam se bavio pitanjima blanko ostavki. Podsetiću da je vrlo jasno u izveštaju rečeno da blanko ostavke kao institut predstavljaju mogućnost da se izborna volja građana menja i da sasvim sigurno postoji način da se to otkloni, a da se istovremeno, da citiram “ostaje nada da će to pitanje biti rešeno u toku narednog izvršnog perioda kao što jeste na način koji ne ugrožava izborna prava građana, ali omogućava normalan politički i parlamentarni život”. Dakle, pod tim sasvim sigurno mislim da je Skupština sposobna da nađe način da se zaštiti od krađe mandata koji su takođe, sasvim sigurno, kršenje prava izborne volje građana, ali su pojedinačne situacije, a ne zakonsko rešenje koje to omogućava. Dakle, ne smatram da je to politička stvar, blanko ostavke takve kakve jesu, jesu predstavljale mogućnost za kršenje izbornih prava, izborne volje građana i tu jednostavno ne vidim načina da to ne kažem.

 

Milan Marković, Član Glavnog odbora DS, Član Predsedništva DS

Milan-Marković-175x130

Drago mi je da čujem da ovde ima mišljenja da to što Ustavni sud nešto donese, to nema veze. To je odnos prema državi, prema vladavini prava koji imate vi kao svoj neki doživljaj. Ja tako ne vidim tu stvar. Ja mislim da su odluke Ustavnog suda tu da se poštuju. Ako je Ustavni sud rekao da je neustavna blanko ostavka, ona je neustavna i tako moraju civilizovani ljudi da žive. Ja mislim da smo svi mi ovde civilizovani. Znači, ne može Ustavni sud jedno, a mi drugo.

(….)

Blanko ostavka konkretno znači da se građani pitaju jednom u četiri godine, izaberu neke ljude, a onda pojedinac, predsednik partije uzme od svih tih ljudi širom Srbije 8.000 ostavki, stavi u džep i preuzima potpuno vlast, suverenost od građana preuzima on sam, odnosno politička partija. To je to, političke partije su preuzele suverenost od građana. Šta onda ja kao predstavnik izvršne vlasti uopšte imam da razmišljam i da objašnjavam sutra poslanicima, ako ja u mom džepu imam ostavke svih ovih ovamo na levoj strani?

(….)

U praktičnom smislu, mislim da su blanko ostavke jako štetne. One su koristile jedino političkoj partiji i to samom vrhu političke partije, koji ima jednu potpuno lagodnu poziciju, jer raspolaže svim i svačim. Samo je njima korisna blanko ostavka i nikom više. Znači, ako imate neku primedbu unutar vaše partije na nešto, morate da vodite računa da to na šta imate primedbu nije neko pitanje onog čoveka koji u džepu drži sve vaše blanko ostavke. Znači, guši se kritička misao, guši se sve, nema razgovora, nema diskusije, nema odgovornosti, nema potreba da se bude bolji i bolji. Zašto bih se trudio da budem bolji i bolji ministar, kada me baš briga. Imam blanko ostavke svih u džepu i mogu da radim šta hoću i kako hoću.

(….)

Znači, to je bitna razlika. Zato mislim da su blanko ostavke bile jako štetne po naše društvo i do sada. Radujem se što više nemamo blanko ostavke.

Nada Kolundžija, Za evropsku Srbiju

Demokratska stranka – DS, (23.02.2010.), Govor u raspravi

Nada-Kolundžija-175x130

Jer neke smatraju da pitanje mandata mora biti rešeno kao neotuđivo pravo poslanika, da je poslanik jedini taj koji raspolaže mandatom i da je ono što se zovu nekako blanko ostavke kategorija koja je suprotna osnovnim demokratskim principima, dok druga smatra da je ovim zakonom trebalo zakucati ustavnu mogućnost da narodni poslanik u raspolaganju svojim mandatom može pod određenim uslovima svoj mandat da poveri stranci

(11.05.2011.), Govor u raspravi

Odluka Ustavnog suda vezana je za, kolokvijalno nazvano, blanko ostavke, koje nisu bile utemeljene u pravnom sistemu, ali su bile deo političke prakse. Dakle, blanko ostavke je sud ocenio kao neustavne, smatrajući da ako je nosilac suvereniteta građanin i ako on svoj glas daje predstavniku naroda, onda ne može neko treći da u ime narodnog poslanika koji je dobio poverenje građana odlučuje o tome da li će neko biti poslanik ili neće.

  

Suzana Grubješić, Ujedinjeni regioni Srbije

G 17 Plus – G17+, (23.02.2010.), Govor u raspravi

Suzana-Grubješić-175x130

Kada smo već kod onog čuvenog člana 37, gde se kaže da narodni poslanik slobodno raspolaže svojim mandatom u skladu sa Ustavom i Zakonom kojim se reguliše izbor narodnih poslanika, biću prva osoba koja će podržati ukidanje blanko ostavki onog momenta kada se pomerimo iz čistog proporcijalnog sistema ka kombinovanom ili u nekoj dalekoj budućnosti, ako to bude dogovor ka većinskom sistemu.

Dokle god imamo ovakav izborni sistem dotle će se stranke štititi blanko ostavkama i dotle će poslanici učestvovati na listama na izborima, na listama svojih stranka, a kada budu samostalno učestvovali ili u tom nekom kombinovanom sistemu, kao što je recimo u Vojvodini, onda će imati pravo i slobodu da raspolažu svojim mandatom.

12.05.2011, Govor u raspravi

Sve nas ću podsetiti na to da su još ranije i Evropska komisija a i Evropski parlament ukazali na to da blanko ostavke nisu u skladu sa evropskim standardima, da je Evropska komisija na to ukazala u godišnjem izveštaju o napretku Srbije za 2010. godinu, a da je Evropski parlament to stavio u rezoluciju o Srbiji koja je doneta u januaru ove godine.

(….)

Zašto sam sve ovo rekla? Bilo je nejasnoća kako ukinuti nešto što ne postoji. Blanko ostavke nikada nisu stavljene ni u jedan zakon; stavljene su samo u Ustav, i to ne pod tim imenom, već u član 102. Ustava – pravo poslanika da stavi svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci sa čije je liste izabran. Onda smo svi bili u dilemi kako taj institut, koji ne postoji, ukinuti. Jedno od rešenja, koje je primenjeno u ovom sazivu parlamenta, jeste da se prekine sa tom lošom praksom, pa tako nijedna blanko ostavka nije aktivirana. To je imalo i dobre i loše posledice: za neke stranke je to bilo loše, za neke novonastale stranke je to bilo dobro jer su bez izbora zadržale svoje poslaničke mandate.

Bilo je nedoumica i dilema i među onima koje nazivamo nezavisnim analitičarima, čuvarima našeg morala. Citirala bih samo dvojicu. Recimo, Vladimir Goati kaže da je ukidanje blanko ostavki od posebnog značaja za borbu protiv korupcije, jer blanko ostavke postoje u Kini, Indiji, Nigeriji, Vijetnamu i sličnim zemljama. S druge strane, Milan Nikolić kaže da će nakon ukidanja blanko ostavki parlament postati buvlja pijaca na kojoj će se poslanici kupovati, prodavati, šta god, i navodi primer parlamenta Češke u kome se to redovno dešava.

(….)

Slažem se sa kolegom Aligrudićem koji je govorio o razlozima zbog kojih su blanko ostavke uvedene. Da li su tajkuni pokušali da kupe neke poslanike? To je tačno. U slučaju moje stranke nisu bili u pitanju tajkuni, bio je bivši predsednik stranke koji je sa svojom bivšom strankom pokušao da napravi poslanički klub. Znači, razlozi su različiti. Te blanko ostavke su uvedene u iznudici, sada ih u iznudici ovim ukidamo. Koliko će to, kao što rekoh, uticati na dalji politički život u Srbiji, videćemo. U svakom slučaju, podržaćemo ukidanje blanko ostavki. Mislimo da ih je vreme pregazilo i da sa tom lošom praksom treba prekinuti.

Nataša Mićić, Liberalno demokratska partija

Liberalno demokratska partija – LDP, (28.10.2010.), Govor u raspravi

Nataša-Mićić1-175x130

Pošto ste i vi u Vladi, znatiželjna sam, a i korisno je za sve da čujemo da li je neko u Vladi imao primedbe na predloge ovih zakona? Možda ste imali bolje predloge, pa su vam u Vladi upropastili, ili sad ovako usvajamo zakone. Ovde su poslanici poniženi, imaju blanko ostavke, osim poslaničke grupe LDP koja to nema, a u Vladi ministri imaju blanko podrške i onda kakve zakone donosimo, plus ovako bez ikakve argumentacije, bez ikakvih podataka. Tu nam pročitate neke statističke podatke, malo ove demografske, zapošljavanje.

 

Vesna Pešić, Samostalni poslanik

Liberalno demokratska partija – LDP, (30.09.2010.), Govor u raspravi

Vesna-Pešić-175x130

Podsećam vas da je LDP, i ja sam lično u mnogim svojim tekstovima kritikovala potpisivanje blanko ostavki, jer nema većeg poniženja za poslanika nego da potpisuje unapred blanko ostavku. Međutim, čemu vama služe te blanko ostavke? Neki put se blanko ostavka prihvati, pa se taj čovek izbaci, sačeka ga na vratima i bude izbačen, a drugi put, kad se ta blanko ostavka podnese regularno na šalter Skupštine, onda se, jednostavno, pređe preko toga kao da se to uopšte nije dogodilo. Da li znate da postoji i član 102. Ustava, koji kaže da je poslanik slobodan da svoj mandat kojim raspolaže vrati poslaničkoj grupi, odnosno stranci od koje je taj mandat dobio?

 

 Čedomir Jovanović, Liberalno demokratska partija

Liberalno demokratska partija – LDP, (26.02.2010.), Govor u raspravi

11901506_a-175x130

Moram reći, gospođo Kolundžija, pošto ste vi predstavnik predlagača, da Zakon o izboru narodnih poslanika nije regulisao pitanje mandata i kontrole mandata poslanika u Skupštini, tako da se sada, ako govorimo o zakonima, vi pozivate na rešenje koje ne postoji. Jedini osnov za blanko ostavke je stav 2. člana 102. Ustava Republike Srbije. On kaže: ”Narodni poslanik je slobodan da, pod uslovima određenim zakonom, neopozivo stavlja svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci…” I, mi smo jedina zemlja u svetu koja otvoreno sumnja u kredibilitet, sposobnost predstavnika građana.

Mi smo se kandidovali za članstvo u Evropskoj uniji i ta kandidatura nas obavezuje na drugačije ponašanje. Danas ministar Vlade, nadležan za poslove državne uprave, otvoreno govori o potrebi da se oslobode poslanici blanko ostavki, a mi ovde usvajamo zakon koji tako nešto ne dopušta. Kakva su naša iskustva?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>