Tekst odredbe

Korišćenje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, šumskim zemljištem i gradskim gradjevinskim zemljištem u privatnoj svojini, je slobodno. Zakonom se mogu ograničiti oblici korišćenja i raspolaganja, odnosno propisati uslovi za koriščenje i…

Detaljnije