TEKST ODREDBE

Opština, preko svojih organa, u skladu sa zakonom: uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti; uređuje i obezbeđuje korišćenje građevinskog zemljišta i poslovnog prostora; stara se o izgradnji, rekonstrukciji,…

DetaljnijeSTAV USTAVNOG SUDA

ODLUKA USTAVNOG SUDA – Broj IUl-54/2009 – UTVRĐIVANJE NESAGLASNOSTI odredaba Odluke o obrazovanju mesnih zajednica (“Sl. list opštine Kovačica”, br. 16/08) (Odluka US broj – IUl-54/2009, objavljeno u “Sl. glasniku…

Detaljnije