Stručni komentar

Imunitet javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca obezbeđuje nesmetano obavljanje funkcije. Nadležni odbor Narodne skupštine o kome je reč je Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja (član 65 Poslovnika).

Detaljnije