Relevantni zakoni

Ova ustavna odredba nije bliže regulisana konkretnim zakonom, navedeni određuju način njihovog donošenja u odnosnim postupcima: Zakonik o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012 i 32/2013),  Zakon o…

Detaljnije

Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-805/2009 Takođe, imajući u vidu izloženo, Ustavni sud nalazi da osporenom presudom nije povređena ni odredba člana 145. stav 4. Ustava. Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/4099/?NOLAYOUT=1

Detaljnije