Stručni komentar

Ovakvo rešenje ustava je kritikovano jer uključivanjem parlamenta u imenovanje sudijske funkcije rizikuje politizaciju imenovanja. Narodna skupština se nije ograničila na davanje saglasnosti za kandidate predložene od strane Visokog saveta…

Detaljnije