Stručni komentar

Sudija uživa imunitet propisan Ustavom i na taj način se štiti nezavisnost i samostalnost sudije,ali i samoga suda. Što se materijalnog imuniteta tiče, Ustav je imunitet ograničio samo na izraženo…

Detaljnije