Stručni komentar

Ustav Srbije definiše poziciju Ustavnog suda u ustavnom sistemu. Ustavni sud je samostalan i nezavisan državni organ (st. 1). Njemu je poverena kontrola ustavnosti i zakonitosti, kao i neposredna ustavnosudska…

Detaljnije