Stručni komentar

Novo u ustavnom sistemu Srbije je institut ustavne žalbe. Ustav ustanovljava ustavnu žalbu kao posebno pravno sredstvo kojim se pokreće postupak neposredne ustavnosudske zaštite ljudskih prava pred Ustavnim sudom. Ustav…

Detaljnije