Relevantni zakoni

Zakon o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 92/11) Zakon o Narodnoj skupštini (“Službeni glasnik RS”, br. 9/2010) Krivični zakonik („Sl. Glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 88/2005-ispr., 72/2009, 111/2009…

Detaljnije