Relevantni zakoni

Zakon o odbrani (“Sl. glasnik RS”, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – dr. zakon i 104/2009 – dr. zakon) Krivični zakonik („Sl. Glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 88/2005-ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) Zakon o…

Detaljnije