Čitajuća grupa u okviru priprema za seminar USTAV 1974.

24. april 2014. u 16.00 h

Učitelj neznalica i njegovi komiteti

Resavska 21, Beograd

 

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti vas poziva na Čitajuću grupu koja se organizuje u sklopu pripreme za seminar na temu

USTAV 1974.

6. sesija

U četvrtak, 24. aprila, od 16:00 sati, nastavljamo razgovor započet na prethodnoj sesiji, o Drugom zasijedanju AVNOJ-a u Jajcu 29. novembra 1943. godine i formiranju AVNOJ-a kao zaokruženog sistema nove, narodne vlasti na celoj teritoriji Jugoslavije, te stvaranju Demokratske Federativne Jugoslavije.

Naravno, i daljem kontraverznom procesu emancipacije KPJ od staljinizma, (tada već ukinute) Kominterne i SSSR-a!

smrt fasizmu sloboda narodu

 

*

Utvrdili smo da su narodnooslobodilački odbori nastajali spontano i/ili na inicijativu članova, odnosno organa KPJ kao organi kojim su rešavani konkretni problemi stanovništva na oslobođenim teritorijama i zadovoljavane potrebe ustaničkih jedinica i narodnooslobodilačke borbe i kako su izrasli u prave (i jedine) organe nove, narodne vlasti, te kako su Fočanskim propisima iz januara 1942. i Septembarskim (Krajiškim) propisima iz septembra 1942. dovršeni normativno-pravni i institucionalni okviri za njihovo formiranje i delovanje!

Rešavanje od početka postavljenog problema formiranja pokrajinskih i zemaljskih NOO-a, te centralnog NOO-a za čitavu zemlju, počelo je stvaranjem Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) i njegovim odlukama na Prvom zasijedanju u Bihaću, 26-27. novembra 1942. godine!

U 1943. paralelno sa bitkama na Neretvi i Sutjesci – u kontekstu obaveštajno montiranog/fingiranog iskrcavanju saveznika na dalmatinsku obalu i tzv. martovskih (partizansko-nemačkih) pregovora – vojničkim obračunom sa četničkim pokretom i kapitulacijom Italije, tekle su političke pripreme za Drugo zasedanje AVNOJ-a i razvijani odnosi sa saveznicima, što je dovelo do odluke Teheranske konferencije o svakoj pomoći isključivo NOVJ-u i NOP-u.

*

Na sledećim sesijama Čitajuće grupe pratićemo „popunjavanje“ sistema nove narodne vlasti, završne operacije za oslobađanje zemlje i prve mirnodopske dane DFJ: Treće zasedanje AVNOJ-a, izbore za Ustavotvornu skupštinu, donošenje Ustava 1946…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>