Da li Srbija treba da ima više izbornih jedinica

Izvor

Politika 25.11.2013.

Vladimir Goati, Marijana Pajvančić, Đorđe Vuković

Da li je srpski izborni sistem dobar? LSV Nenada Čanka smatra da nije i da treba da se reformiše tako što bi umesto jedne bilo četiri ili pet izbornih jedinica radi bolje zastupljenosti svih delova republike u parlamentu. Ligaši podsećaju da Beograd ima 36 odsto poslanika, a birači glavnog grada ne prelaze 22 odsto u biračkom telu, dok neki centri i mesta uopšte nemaju poslanike u parlamentu. Stranke ne žele da se izjašnjavaju o ovom predlogu, jedino je za DSS predlog neprihvatljiv. Naši sagovornici koji se decenijama bave izbornim sistemom Marijana Pajvančić, Vladimir Goati i Đorđe Vuković, koji je doktorirao na izbornim sistemima, smatraju da proporcionalni sistem sa jednom izbornom jedinicom, kakav imamo, ima mane, ali da je najprihvatljiviji u našim okolnostima. Dakle, ne treba ga menjati.

„Nema pravednog izbornog sistema, već samo više pravednog, a proporcionalni izborni sistem bolji je u našim uslovima i zbog manjina, ali i zato što tek formiramo svoje pluralističke identitete”, kaže Marijana Pajvančić, profesorka Fakulteta za evropske pravno-političke studije. Ona dodaje i da je naš izborni zakon star, donet za vreme Miloševića i više puta menjan, sa formalnim nedostacima, odsustvom pravila, neuređenim biračkim spiskovima, izbornim komisijama koje su političke umesto da budu profesionalne: „To je krpež bez Kopenhaških principa. Promena izbornih zakona je zabranjena pred izbore, a ako se menjaju zakoni mogu važiti tek za sledeće izbore.”

Marijana Pajvančić kaže da čitave oblasti u Srbiji nemaju svoje predstavnike u parlamentu, a da je princip teritorijalnog predstavljanja vrlo važan. „U Vojvodini je to bolje rešeno. Ako bi u Srbiji bilo više izbornih jedinica, vrlo je važno kako bi bile napravljene, jer bi to poboljšalo rezultate ako su birači koncentrisani, a ako su razbijeni na više izbornih jedinica, umanjilo bi ih. Izborne jedinice bi trebalo da budu velike i da se u njima bira najmanje 10 poslanika i više.”

I Vladimir Goati direktor „Transparentnost Srbija”, misli da je za nas bolji proporcionalni izborni sistem. „Većinski sistem kod nas ne dolazi u obzir, i zato što je pitanje kako bi se to organizovalo na Kosovu i kako bi se tamo iscrtale granice izbornih jedinica. Mešoviti izborni sistem kakav ima Vojvodina, Nemačka i Mađarska, dobar je, ali bi trebalo da menjamo zakone i da takođe iscrtavamo granice. Proporcionalni sistem nije loš, jer postoji srazmernost između dobijenih glasova i mandata, i ne bi ga trebalo menjati. Isti sistem imaju Izrael i Holandija.”

Goati podseća da je Srbija u višestranačju započela sa jednom izbornom jedinicom, da bi ih krajem devedesetih imala 29. „Sa toliko izbornih jedinica se favorizuje jedna stranka. Jer, ako se u jednoj izbornoj jedinici bira manje od 10 poslanika veće stranke bolje prolaze. Ali, čak iako bi bilo manje izbornih jedinica morale bi da se crtaju granice. Sadašnji izborni sistem nije ni loš ni dobar, ali nam najviše odgovara. Ako bi se menjao izborni sistem morao bi da se menja i Ustav, a od toga se beži. Beogradizacija postoji, ali to može da se sredi zakonom, tako što bi stranka bila dužna da na listu stavi kandidate iz svih okruga.”

Đorđe Vuković iz Cesida kaže da je postojeći izborni sistem dobar, jer u dobroj meri odslikava broj dobijenih glasova i mandata. Kao manu vidi depersonizaciju kandidata i regione koji u parlamentu nemaju svoje predstavnike. „Najviše poslanika je iz Beograda i Novog Sada, a na primer Pirot ili grad slične veličine nemaju poslanike.” On podseća na predlog Cesida u kome bi proporcionalni sistem bio personalizovan.

„Srbija bi imala 250 izbornih jedinica u kojima bi se glasalo. U opštinama bi bili posebni kandidati, i oni sa najviše glasova bi ulazili u parlament, a ne bi ih birala stranka sa liste kao sada. Mana sadašnjeg proporcionalnog sistema je to što ne znamo za koga glasamo, a u većinskom sistemu je mana što sa 25, 30 odsto glasova može da se dobije i sto mandata.”

Ivana Anojčić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>