Menjaćemo Ustav zbog Evrope

Izvor

Danas 03. jul 2013.

Menjacemo Ustav zbog Evrope

 

Beograd - Ustav Srbije mora biti promenjen najkasnije do zaključenja Sporazuma o pristupanju Evropskoj uniji, ali bi početak pregovora sa EU mogao da bude povod za ozbiljne razgovore o toj temi, jer je postojeći akt u mnogome manjkav, slažu se sagovornici Danasa.

Vesna Rakić Vodinelić, profesorka prava, za Danas kaže da u Ustavu, nezavisno od procesa pregovora s EU, treba menjati preambulu i odredbu koja govori o tome da će položaj Kosova biti uređen posebnim zakonom, kao i zakletvu predsednika Republike.

- Zatim deo u kojem se Srbija definiše kao država srpskog naroda i građana koji u njoj žive. Srbija treba da bude država svih građana koji u njoj žive. Odredbe izbornog prava moraju da pretrpe ozbiljne promene. Ustav mora da pruži garancije za nezavisno pravosuđe, što će tokom pregovora sa EU direktno biti tema 23. poglavlja. Srbija je veoma centralizovana država, te i položaj Vojvodine i lokalnih samouprava treba bolje urediti – navodi Rakić Vodinelić.

Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava objašnjava za Danas da Srbija ne bi mogla da pristupi EU sa ovakvim Ustavom, jer nema evrointegrativnu klauzulu. Prema njegovim rečima, promena Ustava nije neophodna sada na početku pregovora, ali će sigurno „brzo doći na dnevni red“.

- Mora da se uredi prednost međunarodnog prava nad domaćim, odredbe koje se tiču pravosudnog sistema, ali i ljudskih prava koja su neadekvatno regulisana, a neka su i preskočena. Slično je s diskriminacijom i rodnom ravnopravnošću. I nezavisne institucije treba da budu adekvatno prepoznate, kako bi mogle i da predlažu zakone, naročito sada kada će morati mnogo propisa da se menja – ukazuje Antonijević.

Docent FPN i potpredsednik Nove stranke Vladimir Pavićević objašnjava za Danas da je nakon potpisivanja i potvrđivanja Briselskog sporazuma i nakon odluke Evropskog saveta o Srbiji nastao „novi ustavni trenutak“, koji bi trebalo iskoristiti za usvajanje „ustava koji odgovara zahtevima savremene, evropske, demokratske države“.

- Ustavni sistem Srbije je neefikasan, nelogičan i preskup. Imamo paradoksalnu situaciju da Ustav proizvodi brojne probleme u praksi, da ne vrši nijednu funkciju koju bi trebalo da vrši ustav u savremenoj demokratskoj državi. Skoro da nema dela koji ne zaslužuje reviziju – od osnovnih načela, preko sistema organizacije vlasti, kataloga ljudskih i građanskih prava i sloboda, te ustavnih odredbi o izvršavanju ustavne revizije – napominje Pavićević.

Reagovanja na Vrebalova

Izjava potpredsednika Skupštine Vojvodine iz redova DS Milivoja Vrebalova za Danas, da namerava da u pokrajinskom parlamentu pokrene inicijativu za promenu Ustava Srbije, naišla je na burne reakcije. Oštro su je juče osudili SNS i DSS, a ogradio se i zamenik predsednika DS i vojvođanski premijer Bojan Pajtić. „Vrebalov ima pravo na svoje mišljenje koje, u krajnjoj liniji, nije pogrešno, ali u ovom trenutku mislim da nije realno i nije aktuelno“, rekao je Pajtić novinarima u Novom Sadu.

AUTOR: L. VALTNER – B. CVEJIĆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>