Okrugli sto „Potreba za promenom Ustava – sa posebnim osvrtom na zaštitu marginalizovanih grupa“

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Koalicija za ravnopravnost – KORAK organizuju okrugli sto na temu „Potreba za promenom Ustava – sa posebnim osvrtom na zaštitu marginalizovanih grupa“.

Okrugli sto će biti održan u Skupštini grada Leskovca u sredu, 25. septembra, sa početkom od 13h.

Okrugli sto ima za cilj da se kroz debatu identifikuju potrebne promene Ustava kako bi se princip decentralizacije mogao razviti kroz odgovarajuće pravne propise i time ojačalo mesto lokalne samouprave u državnom uređenju Srbije. Poseban osvrt biće napravljen na pravno uobličavanje ljudskih prava koja utiče na primenu dostignutih međunarodnih standarda u Srbiji. Debati će prisustvati predstavnici lokalne samouprave, pravosuđa (tužilaštva, sudstva i policije), nevladinih organizacija i stručne javnosti čija iskustva u primeni postojećih propisa zasnovanih na Ustavu mogu da doprinesu identifikovanju prepreka za primenu dostignutih standarda u praksi.

Uvodničari u teme na okruglom stolu će biti: prof. dr Stevan Lilić (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Predrag Dimitrijević (Pravni fakultet Univerziteta u Nišu), advokatica Kristina Todorović (YUCOM) i direktor YUCOM-a Milan Antonijević.

Ova debata je nastavak niza održanih debata i konsultacija sa stručnjacima iz oblasti ustavnog prava i predstavnicima izvršne, upravne i sudske vlasti o potrebama promene Ustava. Njome se, s druge strane, započinje identifikovanje problema primene anti-diskriminacionih propisa. S obzirom na važnost teme i potrebe rasprave na decentralizovanom principu za koji se zalažemo, pozivamo Vas da uzmete učešće na okruglom stolu. Organizaciju okruglog stola podržavaju Nacionalna zadužbina za demokratiju i Delegacija Evropske unije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>