Pajtić: EU traži da Srbija bude pravna država

Izvor

subota, 23. feb 2013

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić kaže da Evropska unija traži da Srbija, ukoliko želi da bude njen deo, mora da bude pravna država. Ozbiljna pravna država obezbeđuje poštovanje, pre svega, svoga Ustava, a poštovanje Ustava znači poštovanje ustavnih garancija za Vojvodinu.

U rezoluciji Evropskog parlamenta, koja bi trebalo da bude usvojena sredinom marta, Vlada Srbije se poziva da počne pregovore sa vojvođanskom Vladom, kako bi se našla rešenja koja će poštovati princip vladavine prava.

U Savezu vojvođanskih Mađara ocenjuju da je cilj rezolucije da se prevaziđe pravna nesigurnost, nastala posle odluke Ustavnog suda Srbije kojom su osporene pojedine nadležnosti Pokrajine.

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić kaže da Unija traži da Srbija, ukoliko želi da bude njen deo, mora da bude pravna država. Prema njegovim rečima, ozbiljna pravna država obezbeđuje poštovanje, pre svega, svoga ustava.

“Poštovanje Ustava znači poštovanje ustavnih garancija za Vojvodinu i budući da je to tema koja najčešće eskalira jer se često ili donosi budžet ili rebalansiraju budžeti, nije ni čudo da su Evropljani skrenuli pažnju na to da ako Srbija želi da postane deo EU mora biti pravna država odnosno mora obezbediti vladavinu prava, dakle mora poštovati sopstveni ustav i garancije koje Vojvodini u tom smislu pripadaju”, rekao je Pajtić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>