Relevantni zakoni

S obzirom na to da ovaj član vrlo uopšteno reguliše veliki broj različitih oblasti, ovde su dati samo neki od zakona koji se na te oblasti odnose.

1)

 • Posebni zakoni medjunarodni ugovori koji regulišu odnose među državama
 • Krivični zakonik („Sl. Glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 88/2005-ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)

2)

 •  Krivični zakonik („Sl. Glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 88/2005-ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)
 • Zakonik o krivičnom postupku („Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 101/2011 i 121/2012)
 • Zakon o parničnoom postupku („Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011)
 • Zakon o vanparničnom postupku („Sl. Glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 i „Sl. Glasnik RS“, br. 46/95 – dr.zakon, 18/2005 – dr. zakon i 85/2012)
 • Zakon o opštem upravnom postupku (Sl. list SRJ, br. 33/97 i 31/2001 i Sl. glasnik RS, br. 30/2010)
 • Zakon o uređenju sudova (Sl. glasnik RS, br. 116/2008 i 104/2009. 1o1/2010, 31/2011 – dr.zakon, 78/2011, -dr. zakon i 101/2011)
 • Zakon o amnestiji (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2012)

3)

 • Zakon o lokalnoj samoupravi. (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007)

4)

 • Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti republike srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 116/2007 i 72/2012)
 • Zakon o merama za slučaj vanrednog stanja (“Službeni glasnik RS”, broj 19/91)
 • Zakon o odbrani (“Sl. glasnik RS”, br. 116/2007 i 88/2009 – dr. zakon I 104/2009 – dr. zakon)
 • Zakon o policiji (Sl. glasnik RS, br. 101/2005 i 63/2009 – odluka US)

5)

 • Zako o zaštiti državne granice (Sl. glasnik RS, br. 97/2008)

6)

 • Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 53/2010 i 10/2013)
 • Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/2011)
 • Zakon o budžetskom sistemu („Sl. Glasnik RS”, br. 54/2009,73/2010, 101/2011 i 93/2012 )
 • Zakon o akcizama („Sl. Glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02- dr. zakon, 43/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/04, 101/05-dr. Zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 8/13  )
 • Zakon o Narodnoj banci Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr. zakon, 44/2010, 76/2012 i 106/2012)
 • Zakon o deviznom poslovanju (Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012)

7)

 • Zakon o javnoj svojini („Sl. Glasnik RS”, br. 72/2011)
 • Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ” br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ”, br. 29-96 i „Sl. glasnik”, br. 115/2005- dr. zakon)
 • Zakon o obligacionim odnosima. (“sl. List sfrj”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i “sl. List srj”, br. 31/93)

8)

 • Zakon o radu. (“Sl. glasnik rs”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)
 • Zakon o bezbednosti I zdravlju na radu (“Sl. glasnik rs”, br. 101/2005)
 • Set ekonomskih zakona

9)

 • Set “zelenih zakona”, zakona koji regulišu zaštitu životne sredine[1]
 •  Zakonom o oružju i municiji (”Službeni glasnik” 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 – dr. zakon i 85/2005 – dr. zakon)
 • Krivični zakonik („Sl. Glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 88/2005-ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)

10)

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 72/2009 –dr. yakon, 99_2010., 57/2011, 119/2012)
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 72/2009 i 52/2011)
 •  Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010)
 • Zakon o sportu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2011)
 • Zakon o javnom informisanju (Sl. glasnik RS, br. 43/2003, 61/2005, 71/2009 i 89/2010 – odluka US i 41/2011 – odluka US)
 • Zakon o kulturi (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009)
 • Zakon o javnim preduzćima (“Sl. glasnik RS”, br. 19/2012)
 • Porodični zakon (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon)

11)

 • Zakon o državnoj revizorskoj instituciji (Sl. glasnik RS, br. 101/2005, 54/2007 i 36/2010)
 • Zakonom o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09)

12)

 • Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti
 • Zakon o budžetskom sistemu („Sl. Glasnik RS”, br. 54/2009,73/2010, 101/2011 i 93/2012 )
 • Zakon o lokalnoj samoupravi. (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007)
 • Zakon o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine (Sl. glasnik RS, br. 99/2009 i 67/2012 – odluka US)

13)

 • Zakon o bezbednosti saobraćaja (Sl. glasnik RS, br. 41/2009, 53/2010 и 101/2011)

14)

 •  Zakon o državnim i drugim praznicima u republici srbiji (“Službeni glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007, 92/2011)
 • ZAKONO odlikovanjima Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 88 / 2009, 36/10)

15)

 • Zakon o budžetskom sistemu („Sl. Glasnik RS”, br. 54/2009,73/2010, 101/2011 i 93/2012 )

16)

 • Zakon o Narodnoj skupštini (“Službeni glasnik RS”, br. 9/2010)
 • Zakona o Vladi (“Sl. glasnik RS”, br, 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012)
 • Zakon o Predsedniku Republike
 • Zakon o javnom tužilaštvu (“Sl. glasnik RS”, br. 116/2008 i 104/2009)
 • Zakon o Narodnoj banci Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr. zakon, 44/2010, 76/2012 i 106/2012)
 • Zakon o uređenju sudova (Sl. glasnik RS, br. 116/2008 i 104/2009. 1o1/2010, 31/2011 – dr.zakon, 78/2011, -dr. zakon i 101/2011)
 • Zakon o Ustavnom sudu  (“Sl. glasnik RS” br. 109/2007, 99/2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>