Relevantni zakoni

Ova ustavna odredba nije bliže regulisana konkretnim zakonom, navedeni određuju način njihovog donošenja u odnosnim postupcima: Zakonik o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012 i 32/2013),  Zakon o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011),  Zakon o vanparničnom postupku (“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon i 85/2012).