Relevantni zakoni

  • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Službeni glasnik RS, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)
  • Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima od 1948. godine
  • Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope o slobodnom pristupu službenim dokumentima od 2002. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>