Selaković: Promena Ustava pre ulaska Srbije u EU

Izvor

Tanjug | 20. mart 2013.

Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da Srbija za sada ostaje na postojećim rešenjima koja su predviđena Ustavom, ali da se izmene najvišeg pravnog akta očekuju pre ulaska u EU

“U Srbiji smo skloni da neka postojeća zakonska rešenja kritikujemo iako ih nismo ni primenili do kraja niti do kraja ispoštovali. Hajde da vidimo kako može u ovim okvirima da se uradi ono što može da se uradi, a kada to dođe na dnevni red (promena Ustava) pred Srbiju onda ćemo se pripremiti za taj korak”, rekao je Selaković i dodao se to svakako očekuje pre ulaska Srbije u EU.

Selaković je poručio danas da će nova Strategija za reformu pravosuđa biti most za prevazilaženje jaza između neuspelih reformi iz 2009. godine kojima je narušena nezavisnost pravosuđa i ideala kome težimo, a to je odgovorno, uspešno, efikasno i kvalitetno pravosuđe.

“Naš cilj je izgradnja nezavisnog i nepristrasnog pravosuđa u kome se postupa stručno, odgovorno, kvalitetno i efikasno i koje zaslužuje poverenje građana i koje im pravdu čini dostupnom i dostižnom”, rekao je Selaković otvarajući javnu raspravu o Radnoj verziji Nacionalne strategije za reformu pravosuđa.

Selaković je istakao da najveći izazov na tom putu nije dostizanje pet navedenih ključnih principa, već postizanje idealne ravnoteže među njima. Jaz između teškog zatečenog stanja pravosuđa narušenog , kako je naveo, neuspelim reformama iz 2009. i ideala kome se teži može se premostiti upravo Strategijom kojom se kreiraju reformski procesi u petogodišnjem periodu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>