Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-263/2008

Ocenjujući ostale povrede prava i načela na koje se podnosilac ustavne žalbe formalno pozvao, a koje se odnose na povredu načela zabrane diskriminacije iz člana 21. Ustava, povredu prava na jednaku zaštitu prava pred sudovima iz člana 36. stav 1. Ustava i povrede načela nezavisnosti sudstva i sudija iz člana 142. stav 2. Ustava, člana 145. stav 2. Ustava i člana 149. stav 1. Ustava, Ustavni sud je ocenio da nema osnova za tvrdnje da je osporenim presudama podnosilac ustavne žalbe na bilo koji način diskriminisan, odnosno da mu nije pružena jednaka zaštita prava pred sudovima, kao ni da su sudovi postupali pristrasno

[…]

Takođe, podnosilac ustavne žalbe nije naveo ustavnopravne razloge, niti je dostavio dokaze koji ukazuju na navodnu povredu načela nezavisnosti suda i nepristrasnog postupanja sudija.

Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2060/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-233/2008

Ustavni sud konstatuje da odredbama čl. 21, 142. i 149. Ustava, na čiju povredu se ustavnom žalbom takođe ukazuje, nisu utvrđena pojedinačna ljudska prava i slobode već ustavna načela, koja podnosilac ustavne žalbe nije doveo u vezu sa povredom nekog zajemčenog prava, te da stoga u sprovedenom ustavnosudskom postupku nije ocenjivao eventualnu povredu označenih načela.

Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2303/?NOLAYOUT=1