Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-646/2009

 

Što se tiče ostalih Ustavom zajemčenih prava na čiju povredu se ukazuje u ustavnoj žalbi, Ustavni sud je utvrdio da se osporeno rešenje Vrhovnog suda Srbije ni na koji način ne može dovesti u vezu sa sadržinom označenih prava, te da su stoga neosnovani navodi ustavne žalbe o njihovoj povredi. Naime, zbog nepostojanja procesnih pretpostavki za upuštanje u meritorno odlučivanje po podnetoj reviziji, osporenim rešenjem Vrhovnog suda Srbije koje ima procesni karakter, ni na koji način nisu mogla biti povređena naznačena ljudska prava podnosioca ustavne žalbe i to – prava na rehabilitaciju i naknadu štete, na imovinu i na nasleđivanje, zajemčena odredbama čl. 35, 58. i 59. Ustava, kao ni načela jednakosti na tržištu, ravnopravnosti svih oblika svojine, nezavisnosti sudije, jedinstvenosti pravnog poretka i zakonitosti uprave, utvrđena odredbama čl. 84, 86, 149, 194. i 198. Ustava i sloboda korišćenja i raspolaganja poljoprivednim zemljištem, šumskim zemljištem i gradskim građevinskim zemljištem u privatnoj svojini, zajemčena odredbom 88. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/1362/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-1359/2008

Takođe, odredbom člana 149. stav 1. Ustava utvrđeno je načelo nezavisnosti sudija, a odredbom člana 198. stav 1. Ustava načelo zakonitosti uprave, kojima se ne garantuje neko od ljudskih prava ili sloboda čija bi povreda bila predmet zaštite u postupku po ustavnoj žalbi.

Imajući u vidu navedeno, Sud je ustavnu žalbu odbio i u ostalom delu, saglasno članu 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2828/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-696/2008

U odnosu na odredbu člana 198. Ustava čija je povreda istaknuta u ustavnoj žalbi, Ustavni sud je ocenio da se navedenim ustavnim načelom, s obzirom na njegov smisao i sadržinu, ne jemče neposredno ljudska prava i slobode, već se utvrđuje princip zakonitosti uprave i sudske kontrole zakonitosti konačnog pojedinačnog akta, što je podnosilac i ostvario u parničnom postupku koji je vodio radi poništaja odluka disciplinskih organa Ministarstva unutrašnjih poslova.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2429/?NOLAYOUT=1