Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-2287/2010

S obzirom da u postupku po ustavnoj žalbi nije utvrđena povreda niti uskraćivanje bilo kog zajemčenog prava na koja podnositeljka ustavne žalbe ukazuje, Ustavni sud ocenjuje da u osporenom krivičnom postupku nisu povređena ni ustavna načela iz čl. 18. i 20. Ustava.

Imajući u vidu sve izloženo, Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu (“Službeni glasnik RS”, br. 109/07 i 99/11), ustavnu žalbu odbio kao neosnovanu i, na osnovu odredaba člana 42b stav 1. i člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, odlučio kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6071/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-2206/2009

S obzirom da u postupku po ustavnoj žalbi nije utvrđena povreda niti uskraćivanje bilo kog zajemčenog prava na koja se podnosilac ustavne žalbe pozvao, Ustavni sud ocenjuje da u predmetnom krivičnom postupku nije povređeno ni ustavno načelo iz člana 18. Ustava.

Imajući u vidu da su ustavnopravna pitanja koja su razmatrana u ovoj odluci od šireg značaja za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 49. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu (“Službeni glasnik RS”, broj 109/07), doneo Zaključak da se ova odluka objavi u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Imajući u vidu sve navedeno, Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, ustavnu žalbu odbio kao neosnovanu i, na osnovu odredbe člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/5035/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-2082/2009

Polazeći od navedenog, Ustavni sud je našao da osporenim rešenjima Četvrtog opštinskog suda u Beogradu I. 18033/08 od 3. februara 2009. godine i Okružnog suda u Beogradu Gž. 14276/09 od 21. septembra 2009. godine podnosiocu nije povređeno pravo na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava i pravo na imovinu iz člana 58. Ustava , niti su povređena načela iz člana 18. Ustava , te je, saglasno članu 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, ustavnu žalbu odbio.

Na osnovu izloženog i odredaba člana 42b stav 1. tačka 1) i člana 45 . tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, Ustavni sud je doneo odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6575/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>