Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-2798/2009

Imajući u vidu ocenu o povredi prava na pravično suđenje, Ustavni sud nalazi da se ne zasnivaju na ustavnopravnim razlozima navodi ustavne žalbe da je donošenjem „drastično različitih“ odluka podnositeljki povređeno pravo na jednaku zakonsku zaštitu. Ustavni sud, takođe, konstatuje da se članom 19. Ustava ne jemči konkretno ljudsko ili manjinsko pravo, već se utvrđuje svrha jemstva neotuđivih ljudskih i manjinskih prava garantovanih Ustavom. Ustavni sud ističe da se pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti iz člana 23. Ustava, čija povreda je takođe označena u ustavnoj žalbi, s obzirom na njegovu sadržinu, ne može dovesti ni u pravnu, niti u logičnu vezu sa osporenom presudom kojom je odlučeno o zakonitosti akta o prestanku radnog odnosa, pa ovo pravo nije ni moglo biti povređeno podnosi teljki.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7515/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-489/2009

Pozivanje podnositeljke ustavne žalbe na povredu načela iz člana 18. Ustava – da se ljudska i manjinska prava zajemčena Ustavom neposredno primenjuju, kao i povredu načela iz člana 19. Ustava – da ustavna jemstva neotuđivih ljudskih i manjinskih prava služe očuvanju ljudskog dostojanstva i ostvarenju pune slobode i jednakosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu, zasnovanom na načelu vladavine prava, nije od značaja za odlučivanje u konkretnom ustavnosudskom predmetu, jer, s obzirom na svoju prirodu i sadržinu, ne mogu biti povređena osporenim aktima.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2818/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-1341/2008

U odnosu na odredbe čl. 18 i 19. Ustava čija je povreda istaknuta u ustavnoj žalbi, Ustavni sud je ocenio da se navedenim ustavnim načelima, s obzirom na njihov smisao i sadržinu, ne jemče ljudska prava i slobode, te se ona ni ne mogu štititi u postupku po ustavnoj žalbi.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/4164/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>