Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-583/2008

Ustavni sud je u sprovedenom ustavnosudskom postupku utvrdio i da je podnosiocu ustavne žalbe u parničnom postupku koji je prethodio podnošenju ustavne žalbe bilo omogućeno da izjavi žalbu protiv prvostepene presude, kao i reviziju protiv drugostepene presude, da su odluke o tim pravnim lekovima doneli Ustavom i zakonom ustanovljeni sudovi, koji su u svojim odlukama odgovorili na bitne navode iz izjavljenih pravnih lekova podnosioca.

Na osnovu svega iznetog, Ustavni sud je utvrdio da podnosiocu ustavne žalbe nisu povređena prava iz čl. 21, 22, 23, 32, 35. i 36. Ustava.

Ustavni sud je, s obzirom na predmet i sadržinu osporene presude, našao da osporenim aktom podnosiocu ustavne žalbe nisu mogla biti povređena prava zajemčena odredbama čl. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 39. i 57. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2068/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-453/2008

Takođe, s obzirom na navode ustavne žalbe i sadržinu Ustavom zajemčenih prava iz čl. 25, 26, 27, 28, 29. i 57. Ustava, Ustavni sud konstatuje da nema osnova za tvrdnje podnosilaca ustavne žalbe da su im osporenom presudom Vrhovnog suda Srbije Rev. 3210/07 od 23. januara 2008. godine povređena navedena ustavna prava, jer se sadržina označenih prava ni na koji način ne može dovesti u pravnu i logičku vezu sa navedenim predmetom odlučivanja Vrhovnog suda Srbije.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2214/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>