Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-2339/2009

Ustavni sud konstatuje da se odredbama člana 3. Ustava ne garantuje neko od ljudskih prava i sloboda, već se utvrđuju principi na kojima počiva vladavina prava, koji se, između ostalog, ostvaruju ustavnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava garantovanih posebnim odredbama Ustava.

Imajući u vidu izneto, Ustavni sud je utvrdio da podnosiocu ustavne žalbe nisu povređena pravo označena u ustavnoj žalbi, pa je ustavnu žalbu, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br . 109/07 i 99/11 ), odbio u celini kao neosnovanu.

S obzirom na navedeno, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 42b stav 1. tačka 1) i člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7067/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o usvajanju UŽ-354/2008

Zahtev podnositeljke ustavne žalbe, kojim je traženo da Ustavni sud utvrdi i povredu ustavnog načela vladavine prava iz člana 3. Ustava, Ustavni sud je odbio kao neosnovan, s obzirom na to da se ne radi o pravu podnositeljke ustavne žalbe zajemčenom Ustavom, zbog čije se povrede može podneti ustavna žalba.

Polazeći od iznetog, Ustavni sud je, na osnovu odredbe člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, odlučio kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/402/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-2024/2009

Konačno, kao što je na početku rečeno, načelo vladavine prava iz člana 3. Ustava ne sadrži odredbe kojima se utvrđuju ljudska i manjinska prava, već osnovne principe na kojima počiva ustavni poredak Republike, te stoga, u smislu člana 170. Ustava, one ne mogu biti osnov za izjavljivanje ustavne žalbe.

Polazeći od svega izloženog, Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, ustavnu žalbu odbio u celini kao neosnovanu.

Na osnovu odredbe člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, Ustavni sud je doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/4600/?NOLAYOUT=1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>