Stav Ustavnog suda

U dosadašnjoj praksi, od 2008. godine, Ustavni sud u vezi sa članom 53 nije usvojio ni jednu ustavnu žalbu, dok je dve odbio.

Odluka Ustavnog suda br. 2780/2009

Ustavni sud je utvrdio da je ustavna žalba neosnovana u celini , te je na osnovu odredbe člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07 i 99/11 ), ustavnu žalbu odbio, odlučujući kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6562/?NOLAYOUT=1

Odluka Ustavnog suda br. 2191/2009

Ustavni sud je ocenio da zahtev podnosioca ustavne žalbe da Ustavni sud odloži izvršenje „svih pojedinačnih akata koje će Visoki savet sudstva da donese u nezakonitom sastavu“ izlazi iz okvira njegovih ovlašćenja određenih odredbom člana 86. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu. Saglasno navedenoj zakonskoj odredbi, Ustavni sud može odložiti izvršenje pojedinačnog akta ili radnje protiv kojih je izjavljena ustavna žalba, ako bi izvršenje prouzrokovalo nenadoknadivu štetu podnosiocu, a odlaganje nije suprotno javnom interesu, niti bi se odlaganjem nanela veća šteta trećem licu. Iz navedene zakonske odredbe proizlazi da u postupku po ustavnoj žalbi Ustavni sud može, do donošenja odluke o ustavnoj žalbi, odložiti izvršenje samo onog pojedinačnog akta ili radnje protiv kojih je izjavljena ustavna žalba.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2300/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>