Stav Ustavnog suda

U dosadašnjoj praksi, od 2008. godine, Ustavni sud u vezi člana 53. nije usvojio ni jednu ustavnu žalbu, dok je jednu odbio.

Odluka Ustavnog suda br. 1430/2009

Ustavni sud je utvrdio da je osporeno rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 1671/09 od 2. juna 2009. godine doneo Ustavom i zakonom ustanovljen sud, koji je u skladu sa svojim ovlašćenjima iz Zakona o parničnom postupku odbacio revizije kao nedozvoljene, jer ih je izjavilo lice koje nije advokat, tako da ovim aktom procesnog karaktera nije povređeno podnosiočevo pravo na pravično suđenje, zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/1358/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>