Stav Ustavnog suda

Odluka o usvajanju ustavne žalbe Už-6775/2012

U pogledu istaknute povrede prava roditelja iz člana 65. stav 1. Ustava, Ustavni sud je ocenio da je usled utvrđenog propusta izvršnog suda da sprovede pravnosnažnu i izvršnu presudu Opštinskog suda u Petrovcu P. 25/06 od 29. maja 200 7. godine, podnositeljka ustavne žalbe pet godina sprečena da vrši roditeljsko pravo u odnosu na svoju maloletnu decu. Kako se pravo roditelja da neguje,čuva i vaspitava svoju decu može ograničiti ili oduzeti jedino odlukom suda, ako je to u najboljem interesu deteta, to je Ustavni sud, s obzirom na to da takva odluka u konkretnom slučaju ne postoji, utvrdio da je podnositeljki ustavne žalbe neizvršavanjem presude kojom su joj deca poverena , povređeno i Ustavom zajemčeno pravo roditelja.
Stoga je Ustavni sud, saglasno odredbama člana 89. st. 1. i 2. Zakona o Ustavnom sudu, u tački 1. izreke usvojio ustavnu žalbu u odnosu na povrede prava podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku iz člana 32. stav 1. Ustava i prava roditelja iz člana 65. Ustava, a u tački 3. izreke naložio nadležnim sudovima da preduzmu mere kako bi se predmetni izvršni postupak okončao u najkraćem roku.

Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7885/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o usvajanju ustavne žalbe Už-2840/2009

Ocenjujući istaknutu povredu prava roditelja iz člana 65. stav 1. Ustava, Ustavni sud je pošao od odredbe člana 78. stav 3. Porodičnog zakona, kojim je utvrđeno pravo roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo da sa detetom održava lične odnose. Imajući u vidu da je usled propusta izvršnog suda da delotvorno sprovede pravnosnažnu i izvršnu presudu Opštinskog suda u Leskovcu P. 2238/01 od 15. jula 2003. godine, podnosilac ustavne žalbe više od pet godina sprečen da održava lične odnose sa svojim maloletnim sinom, Ustavni sud je ocenio da je na opisani način povređeno roditeljko pravo podnosioca ustavne žalbe iz člana 65. stav 1. Ustava.

Stoga je Ustavni sud usvojio ustavnu žalbu, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, i odlučio kao u tački 1. izreke.

Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6237/?NOLAYOUT=1

Odluka o usvajanju ustavne žalbe Už-1785/2009

Ustavni sud je ocenio da navedeni propust Opštinskog suda u Požarevcu da izvrši presudu kojom je podnosiocu ustavne žalbe povereno dete na čuvanje i vaspitanje, istovremeno predstavlja i povredu roditeljskog prava podnosioca, koje može biti oduzeto ili ograničeno jednom od roditelja samo odlukom suda i ako je to u najboljem interesu deteta. Budući da iz priložene dokumentacije proizlazi da ne postoji sudska odluka kojom bi podnosiocu ustavne žalbe bila ograničena, odnosno oduzeta sva ili pojedina roditeljska prava, Ustavni sud je našao da je pogrešnim i nedelotvornim postupanjem izvršnog suda povređeno pravo podnosioca iz člana 65. stav 1. Ustava.

Sa iznetih razloga, Ustavni sud je ustavnu žalbu u ovom delu usvojio, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, pa je odlučio kao u tački 1. izreke.

Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/4599/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>