Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-1159/2008

Navod o povredi slobode preduzetništva iz člana 83. Ustava podnosilac ustavne žalbe zasniva na tome da mu je osporenom drugostepenom presudom nametnuta obaveza poslovne saradnje sa tužiocem, te da on nije slobodan da upravlja svojom firmom bez uticaja od strane drugih lica. Imajući u vidu da je u postupku pred drugostepenim sudom utvrđeno da je podnosilac ustavne žalbe fakturisao i naplatio od šećerane „Star-šećer“ iz Sente šećernu repu koju je isporučio tužilac, kao i premiju za istu, Ustavni sud nalazi da nije osnovana tvrdnja podnosioca ustavne žalbe da mu je osporenom drugostepenom presudom povređena sloboda preduzetništva iz člana 83. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/3059/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>