Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-716/2008

Ustavni sud ocenjuje da je u osporenim presudama dato u svemu ustavnopravno prihvatljivo tumačenje primenjenog merodavnog materijalnog prava, budući da strani državljani u Republici Srbiji, kao pravnom sledbeniku nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, pod uslovima reciprociteta, mogu da stiču bez ograničenja pravo svojine na stanovima i stambenim zgradama. Međutim, kada je u pitanju zemljište kao posebno značajan vid nepokretnosti, pored uslova uzajamnosti, za sticanje prava svojine stranom državljaninu  je neophodno ili da obavlja poslovnu delatnost u našoj zemlji, ili da je to zemljište nasledio. Kako se podnosioci ustavne žalbe, kao nesporno rumunski državljani, ne bave u državi Srbiji bilo kakvom registrovanom poslovnom delatnošću, niti su stambeni objekat sa nusprostorijama u selu Reka, opština Kladovo, stekli u svojinu nasleđivanjem, već ugovorom o doživotnom izdržavanju kao dvostrano teretnim pravnim poslom između živih, to u skladu sa važećim propisima ne mogu steći pravo svojine na dvorišnom placu na kome je stambeni objekat u njihovom vlasništvu izgrađen i koji služi za redovnu upotrebu stambenog i pomoćnih objekata, bez obzira što se radi o građevinskom zemljištu izvan građevinskog područja. Posebno je pitanje postojanja prava korišćenja navedenog, pretežno izgrađenog seoskog građevinskog zemljišta na strani podnosilaca kao vlasnika zgrade – objekta, kroz adekvatnu primenu pravnog principa superficies solo cedit, ali pravo korišćenja ovog zemljišta nije ni bilo predmet raspravljanja i odlučivanja u parnici u kojoj su po tužbi podnosilaca donete osporene sudske odluke.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/1670/?NOLAYOUT=1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>