Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-646/2009

Što se tiče ostalih Ustavom zajemčenih prava na čiju povredu se ukazuje u ustavnoj žalbi, Ustavni sud je utvrdio da se osporeno rešenje Vrhovnog suda Srbije ni na koji način ne može dovesti u vezu sa sadržinom označenih prava, te da su stoga neosnovani navodi ustavne žalbe o njihovoj povredi. Naime, zbog nepostojanja procesnih pretpostavki za upuštanje u meritorno odlučivanje po podnetoj reviziji, osporenim rešenjem Vrhovnog suda Srbije koje ima procesni karakter, ni na koji način nisu mogla biti povređena naznačena ljudska prava podnosioca ustavne žalbe i to – prava na rehabilitaciju i naknadu štete, na imovinu i na nasleđivanje, zajemčena odredbama čl. 35, 58. i 59. Ustava, kao ni načela jednakosti na tržištu, ravnopravnosti svih oblika svojine, nezavisnosti sudije, jedinstvenosti pravnog poretka i zakonitosti uprave, utvrđena odredbama čl. 84, 86, 149, 194. i 198. Ustava i sloboda korišćenja i raspolaganja poljoprivednim zemljištem, šumskim zemljištem i gradskim građevinskim zemljištem u privatnoj svojini, zajemčena odredbom 88. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/1362/?NOLAYOUT=1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>