Stručni komentar

Ustavotvornu vlast Narodna skupština deli sa građanima na referendumu, ukoliko se menjaju najvažniji delovi Ustava (čl. 203 st. 7 Ustava određuje delove Ustava čija promena podrazumeva obavezan referendum). Zakonodavnu vlast Narodna skupština ostvaruje samostalno ili zajedno sa građanima ukoliko odluči da određeni zakon bude predmet odlučivanja na referendumu. Pored toga, Ustav predviđa pravo narodne inicijative (čl. 107). Zakon o Narodnoj skupštini bliže uređuje njen položaj i ovlašćenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>