Stručni komentar

Zakon o Narodnoj skupštini (čl. 15) posebno navodi kontrolnu funkciju (u odnosu na sva tela koja bira, osim pravosudnih) i predstavničku u okviru koje razmatra predloge i predstavke građana i održava sastanke sa njima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>