Stručni komentar

Imunitet narodnim poslanicima omogućuje da nesmetano obavljaju svoju funkciju. Zakon o narodnoj skupštini u glavi VII koja se odnosi na prava i dužnosti narodnih poslanika, članom 38 reguliše ovo pitanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>