Stručni komentar

Broj glasova koji je neophodan za donošenje odgovarajućih odluka zavisi od njihovog značaja. Ipak, čini se da, iako praktična celishodnost ovakvog svrstavanja usvajanja budžeta, odnosno glasanja o javnom zaduživanju nije sporna, nema sumnje da je reč o dvema kategorijama koje nesumnjivo zavise jedna od druge, posebno u uslovima kada nije pitanje da li će budžetskog deficita biti, nego koliko će on iznositi i kako ga finansirati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>