Stručni komentar

Referendum je obavezan u slučaju promene određenih delova Ustava (pobrojani u članu 203 stavu 7), čemu prethodi odluka Narodne skupštine, koja se donosi dvotrećinskom većinom glasova svih poslanika. U drugim slučajevima referendum nije isključen, ali nije ni obavezan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>