Stručni komentar

Donošenjem novog Ustava ne uzimaju se u obzir dotadašnji mandati predsednika Republike. Na to ukazuje član 18 Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava Republike Srbije.

Pitanje mandata regulisano je članovima 10-17 Zakona o predsedniku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>