Stručni komentar

Po mišljenju Venecijanske komisije razočaravajuće je da sadržaj ovog prava nije konkretno

definisan u Ustavu, već je gotovo u celini prepušteno zakonodavcu da odredi obim ovih prava.

Ova oblast detaljnije je regulisana u VII poglavlju Ustava, tu su sa jedne strane, date široke odredbe o načelima, uključujući i pravo na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu i suštinsku autonomiju autonomnih pokrajina. S druge strane, ovi koncepti nisu ispunjeni suštinom.

Ustavno regulisanje podele nadležnosti između države, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne

samouprave je dosta komplikovano i ostavlja dosta prostora za tumačenje i bliže uređivanje

nižim zakonskim aktima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>