Stručni komentar

Podela na izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast svoj pravi smisao može imati samo ukoliko se ove tri vlasti međusobno ograničavaju i kontrolišu. Pored nezavisnosti sudske vlasti, u političkoj praksi je ipak češća kontrola koju izvršna vlast ostvaruje nad parlamentom, nego što je obrnuto slučaj. Jačanje civilnog društva nasuprot državi se smatra mogućim odgovorom na zahteve povećanja demokratičnosti savremenih društava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>