Stručni komentar

U političkoj praksi glasanje o poverenju Vladi je instrument na koji Vlada može da proveri podršku u parlamentu. Karakteristično je za vladajuće koalicije sa složenim unutrašnjim odnosima i za politički trenutak u kome se rešavaju značajna politička pitanja. I u slučaju glasanja o nepoverenju i u slučaju glasanja o poverenju Vladi proverava se postojanje skupštinske većine, pa je predviđeno da za odnosne odluke glasa većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Ovo pitanje regulisano je Poslovnikom Narodne skupštine (članovima 276 i 277).