Stručni komentar

Predsednik Republike ima ustavnu dužnost pokretanja postupka izbora nove vlade, odnosno konsultacija sa predstavnicima političkih stranaka. Rok u kom nova vlada mora biti izabrana je u slučaju ostavke predsednika vlade znatno kraći (30 dana) u odnosu na rok nakon konstituisanja Narodne skupštine (90 dana, član 109 Ustava).

Ovo pitanje regulisano je Poslovnikom Narodne skupštine (članom 278).