Stručni komentar

Venecijanska komisija je instituciju Zaštitnika građana pohvalila kao dobro rešenje, ali ne postoji nikakva zaštita protiv neopravdanog razrešenja od strane Narodne skupštine. Ipak, za razrešenje je potrebna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, a broj slučajeva u kojima je to zakonski moguće je vrlo ograničen (nestručno i nesavesno obavljanje funkcije, obavljanje druge profesionalne delatnosti i krivično delo). Od svih navedenih razloga najveća mogućnost politički podložnog tumačenja se javlja u slučaju prve stavke. Pošto je Zaštitnik građana ovlašćen da predlaže zakone dobro rešenje bi bilo i da se takvo ovlašćenje da Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i Poverenku za zaštitu ravnopravnosti. Zakon o zaštitniku građana je donet 2005. godine.