Stručni komentar

U okviru celokupne reforme sektora bezbednosti u Srbiji, stručna javnost dala je najbolje ocene postignutim u reformama Vojske Srbije i u tom smislu se kao osnovni pozitivan korak posebno ističe potčinjavanje Generalštaba Vojske Srbije ministarstvu odbrane. Članovi 29 i 30 Zakona o Vojsci Srbije bliže uređuju pitanja demokratske i civilne kontrole i javnosti rada vojske. Narodnoj skupštini u tome pomaže Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, čiju nadležnost definiše član 49 Poslovnika Narodne skupštine