Stručni komentar

Srpski pravni sistem pripada evropsko-kontinentalnom pravnom sistemu, što znači da same sudske odluke nisu izvori prava. Kao što smo naveli u vezi sa članom 16, kada je reč o mestu međunarodnih ugovora prema ovom Ustavu, budući da je prihvaćen je monistički pristup u određivanju odnosa normi unutrašnjeg i međunarodnog prava, međunarodno i unutrašnje pravo su deo istog poretka.

Istovremeno se daje prednosti Ustavu u odnosu na međunarodne ugovore, s jedne strane, i favorizuju pravila međunarodnog prava u odnosu na nacionalno zakonodavstvo, sa druge strane. Ova odredba zapravo podrazumeva da se međunarodni ugovori po svojoj pravnoj snazi u okviru unutrašnjeg prava nalaze između Ustava i zakona. Propisano je da međunarodni ugovori ne smeju biti u suprotnosti sa Ustavom, ovo je sporno rešenje imajući u vidu evropske integracije, što su istakli kako stručna javnost tako i Venecijanska komisija.

Pomilovanje daje Predsednik Republike, a u vezi sa amnestijom je potrebno donošenje odgovarajućeg zakona.