Stručni komentar

Ovo rešenje stvara prostor za politizaciju sudstva jer je sastav Visokog saveta sudstva manjkav. Naizgled pluralisticki, ali sve članove Saveta bira i razrešava Narodna skupština te se na taj način stvara atmosfera dvostruke kontrole od strane same Narodne skupštine. Pohvalno je rešenje da o razrešenju sudija odlučuje Visoki savet sudstva, ali neophodna je i mogućnost ustavne žalbe. Ovo rešenje bi se moglo unaprediti i time što bi se u samom Ustavu uredilo pitanje razrešenja sudija. Bitan je propust i to što se ne govori o disciplinskoj odgovornosti sudija.