Stručni komentar

Sudija uživa imunitet propisan Ustavom i na taj način se štiti nezavisnost i samostalnost sudije,ali i samoga suda. Što se materijalnog imuniteta tiče, Ustav je imunitet ograničio samo na izraženo mišljenje prilikom donošenja sudske odluke,ali ne pominje mišljenje koje sudija iznosio, odnosno koje je izneo tokom celog toka postupka.