Stručni komentar

Norme o nespojivosti sudijske funkcije su oskudne i uopštene. Njima se ne precizira tačno šta se smatra političkim delovanjem. Sudijama se, međutim, izričito zabranjuje članstvo u političkim partijama. Propisana je nespojivost položaja narodnog poslanika sa položajem funkcionera u organima pravosuđa, ali se ne daje odgovor na dilemu na koga se zapravo ova nespojivost odnosi, da li na predsednika suda ili i sudije koji vode pojedina odeljenja u sudu?