Stručni komentar

Novo u ustavnom sistemu Srbije je institut ustavne žalbe. Ustav ustanovljava ustavnu žalbu kao posebno pravno sredstvo kojim se pokreće postupak neposredne ustavnosudske zaštite ljudskih prava pred Ustavnim sudom. Ustav je ustanovio instrument koji služi zaštiti ljudskih prava pred Ustavnim sudom, ali nije eksplicitno ustanovio i nadležnost Ustavnog suda (čl. 167) da neposredno odlučuje o zaštiti ljudskih i manjinskih prava.